Fra 1. Januar 2022 indføres nye krav til halmfyr i forhold til emission.

Dette er under udvikling og vil give en mindre udledning af støv i forhold til de nuværende krav. I praksis vil dette betyde at halmfyr som installeres efter 1. Januar 2022 skal påmonteres et filter eller lignende. Der arbejdes på at få dette på den politiske agenda i forhold til et tilskud, således at halmfyrene ikke bliver dyrere at bringe på markedet.

Kravene bliver IKKE med tilbagevirkende kraft. D.v.s. eksisterende halmfyr og halmfyr installeret før 1.1.2022 er IKKE underlagt og bliver IKKE underlagt de nye krav.