Stålkonstruktioner til industribyggeri

Kaas Staalbyg A/S kan levere alle løsninger i stålkonstruktioner til industribyggeri.

Af tidligere udførte projekter kan nævnes:

  • Industrihaller
  • Udstillings/bilhuse
  • Idrætshaller
  • Specialkonstruktioner
  • Gitterkonstruktioner

Der kan dimensioneres for brand, eller leveres med brandmaling, afhængig af krav fra bygherre.
Kipningsfastholdelse i tagkonstruktionen kan udføres i stål, med langsgående RHS – profiler, eller med øget dimension af tagåse.

Overfladebehandling iht. ISO/EN 12944.