Produkter

Kaas Staalbyg A/S leverer produkter af ensartet høj kvalitet til mange formål. Vores ambition er altid at være løsningsorienteret og følge projekterne hele vejen fra tanke til implementering og anvendelse.

Vi råder over et produktionsareal på i alt ca. 10.000 m2

I produktionen anvendes der i stor udstrækning CNC-styrede maskiner, som sikrer en ensartet høj kvalitet, og alle processer foregår i et godt arbejdsmiljø under ordnede forhold. Alle, der udfører svejsearbejde, har et gyldigt svejsecertifikat iht. EN/ISO 287.

Alle produkter er kvalitetssikrede iht. vores QA system.

Nedenfor kan du se mange af de forskellige typer af produkter, vi har leveret igennem tiden

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere

Altaner

Byrum

Trapper

Stålværn