Seriøs og professionel samarbejdspartner

Kaas Staalbyg A/S er en nordjysk virksomhed, der siden 1975 har været en aktiv og seriøs samarbejdspartner for en lang række aktører i byggeindustrien .

Vi er specialiserede indenfor en række områder : Bærende stålkonstruktioner, Halmfyr og andre stål løsninger

Bærende stålkonstuktioner produceres og monteres i en bred vifte af bygninger – f.eks landbrug, bilhuse, industri, lagerhaller, idrætshaller, ridecentre m.v.  Vores ambition er at skabe gode løsninger i samarbejde med kunden og herefter at levere til rette tid og i rette kvalitet. Vore primære markeder for bærende stålkonstruktioner er Danmark og Norge

Historien omkring Halmfyr starter i 1986, hvor Kurt Frederiksen producerer og monterer de første halmfyr til landbrug i Danmark. Kurt Frederiksen arbejder fortsat i Kaas Staalbyg og frem til 2020 har vi opsat ca. 650 halmfyr i Danmark, Sverige og Norge. Udover at vi kan levere nye fyr i høj kvalitet og med høj virkningsgrad, sætter vi også en ære i at renovere og servicere vore fyr, således at de kan holde i mange år og yde en høj kvalitet. Der er et stigende fokus på emission og denne opgave vil også blive løst i Kaas Staalbyg, således at vi kan give vort bidrag til et bedre miljø. Der træder nye regler i kraft omkring emission fra 1.1.2022 og til den tid vil Kaas Staalbyg have en god løsning på dette etableret i vore halmfyr. Det er ligeledes vor ambition at udvikle en løsning således at eksisterende halmfyr kan få etableret en ”emissionsløsning” for fremtiden.  Udviklingen omkring at leve op til de nye miljøkrav vil blive tilstræbt så økonomisk fordelagtigt som det er muligt, således at vi har en fortsat konkurrencedygtig løsning i forhold til alternativ opvarmning. I forhold til det miljømæssige er det vigtigt at bemærke at opvarmning med halmfyr er med biomasse i form af halm eller træ og er CO2 neutral.

I 2017 blev der bygget endnu et forretningsområde til Kaas Staalbyg. I dette område løser vi alle mulige opgaver med stål. Til eksempel i stål leverancer og entrepriser med blandt andet altaner, indvendige- og udvendige værn, håndlister, trapper, porte m.v. Ligeledes har vi specialiseret os i leverancer og entrepriser i stål til detailbranchen. Til eksempel har vi siden 2017 leveret stål til ca. 40 Netto butikker og 20 Lidl butikker, bestående af bygningsstål, blomstergårde, varehusgårde, indgangsparti, kundevognshuse, værn, fender, pullerter m.v.

Ud fra en lang række standardløsninger tilpasser vi med tilpassede mål og andre variationer, således at vi kan matche kundens opgave på en effektiv og flexibel måde

Vi er ca. 30 engagerede og motiverede kollegaer på Kaas Staalbyg, som vil gøre vort ypperste for at leve op til god og rettidig service. Vores ambition på vore forretningsområder er at være den foretrukne leverandør og entreprenør ved at være service mindede, ansvarlige, flexible og agile, og levere en god økonomisk løsning til rette tid og kvalitet.

Produktion

En flad struktur med ensartet høj kvalitet

Kaas Staalbyg A/S er karakteriseret ved en flad struktur, og sammen med en dygtig og kvalitetsbevidst medarbejderstab betyder det, at vi hurtigt kan omstille vores produktion i tilfælde af hasteordrer.

Vi råder over et produktionsareal på i alt. 10.000 m2, udstyret med det nyeste i kran, maskiner og svejsemaskiner.

I produktionen anvendes der i stor udstrækning CNC-styrede maskiner, som sikrer en ensartet høj kvalitet, og alle processer foregår i et godt arbejdsmiljø under ordnede forhold. Alle, der udfører svejsearbejde, har et gyldigt svejsecertifikat iht. EN/ISO 287.

Alle produkter er kvalitetssikrede iht. vores QA system.

Byggesæt til Norge

Hos Kaas Staalbyg A/S har vi igennem en årrække produceret og leveret stålkonstruktioner til kunder i specielt Norge.
Vi er centralt godkendt af Statens Bygningstekniske Etat i Norge. Godkendelsen evalueres med jævne mellemrum.

Montagen af stålkonstruktionerne i Norge varetages af vores danske montører, eller med håndplukkede samarbejdspartnere.

Halmfyr

En del af vore medarbejdere er beskæftiget med at producere og montere nye halmfyr. Ligeledes består en del af forretningen i at renovere brugte fyr i henhold til behov og kundens ønsker. Vi har dygtige og erfarne montører, som både kan renovere brugte fyr på stedet og også udføre service. Vi udfører service over hele landet og sætter en dyd i at halmfyret skal fungere tilfredsstillende før vi afslutter opgaven.

Halmfyr produceres i forskellige varianter, som er godkendt af Teknologisk. Der er ofte individuelle behov omkring hver enkelt fyr omkring anvendelsen – eksempelvis om der benyttes minibig baller, rundballer eller bigballer. Ligeledes anvendes nogle fyr også til træ. Dette løses individuelt fra halmfyr til halmfyr i forhold til forøget kammer, tilpasninger i kammer m.v.

Fyrene opføres udenfor som en selvstændig bygning og kunden skal sørge for bygge- og ibrugtagningstilladelse.

Det er vigtigt at undersøge mulighederne for at få tilskud til etablering og udskiftning af halmfyr, da der er gode tilskudsmuligheder. Det er en miljømæssig ambition at opvarmning med olie og gas forsvinder og i den forbindelse er der gode økonomiske fordele i at skifte til et halmfyr. Specielt også i lyset af at brændslet er gratis i form af halm og træ. Vi kan henvise til en professionel beregner, som kan beregne tilskuddet til netop dit halmfyr.

BYGNINGSSTÅL/ALTANER/SPECIALLØSNINGER

Vi producerer også bygningsstål, altaner og specialiseringer i stål. Vore medarbejdere i produktion og montage har stor flexibilitet omkring typer af opgaver, hvilket gør at vi kan agere hurtigt i forhold til netop din opgave.